Cups Tips and Tricks

Cups, de printerspooler. Hier een opsomming van enkele handige commando’s. Voor de meeste commando’s geldt dat men root rechten moet krijgen voordat het commando gebruikt kan worden.   Move een job naar een andere queue cq printer #lpmove [job-id] [printer]